Porady

Na rynku pracy istnieje silna konkurencja wśród osób starających się o daną posadę. Na określone stanowisko, oferowane przez pracodawców, zgłasza się wielu chętnych spełniających ich oczekiwania. Ważną rolę w poszukiwaniu pracy odgrywa pozytywna autoprezentacja.

Autoprezentacja jest przedstawieniem w określony sposób swoich cech, które mogą mieć znaczenie dla odbiorców. To umiejętne kreowanie swego wizerunku. Od tego, jak przedstawimy swoją kandydaturę przyszłemu pracodawcy, w dużym stopniu zależy czy zostaniemy przyjęci do pracy.

Aby korzystnie zaprezentować się podczas procesu rekrutacyjnego musisz pamiętać o kilku ważnych sprawach. Szczególnie istotne są:

Przygotowanie prawidłowego CV i listu motywacyjnego

Już sam wygląd dokumentów aplikacyjnych świadczy o Tobie, jako kandydacie do pracy. Ważne jest aby były one przejrzyste, zwięzłe, schludne, staranne i najlepiej wydrukowane na papierze dobrej jakości. W dokumentach tych liczy się nie tylko to co piszemy, ale też jaki piszemy. W interpretacji CV osoba rekrutująca zwraca uwagę m.in. na:

  1. uporządkowanie informacji;
  2. wyróżnienie ważnych, znaczących w edukacji i karierze informacji;
  3. konsekwencję – spójność ścieżki kariery uwiarygodniająca motywację kandydata do podjęcia danej pracy, wykluczając przypadkowość decyzji, sugeruje zdolność planowania i wytrwałości.

W liście motywacyjnym sprawdza się:

  1. ilość czasowników do ilości przymiotników – czasowniki dynamizują list, sugerują „człowieka aktywnego” lubiącego działanie;
  2. formę czasowników – dokonane sugerują sukcesy i samodzielność osoby, a niedokonane przedstawiają osobę jako „praktykanta”;
  3. tryb przypuszczający czy oznajmujący – przypuszczający sprawia wrażenie grzeczności ale i niepewności, nieśmiałości.

Radzenie sobie ze stresem rekrutacyjnym

Stresująca jest świadomość dużej konkurencji, brak wystarczającego doświadczenia czy kompetencji, a wreszcie sam kontakt z pracodawcą, czyli trudne pytania, świadomość bycia ocenianym. W takiej sytuacji często pojawia się poczucie niekompetencji i przekonanie, że inni na pewno są lepsi. Właśnie takie negatywne myślenie wywołuje stres, obniża wiarę we własne możliwości, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na naszą autoprezentację. Przecież kandydatowi zależy na tym, aby przedstawić wiarygodnie swoje zalety, podkreślić mocne strony, a przede wszystkim – zrobić dobre wrażenie.

Częste obawy przed rozmową kwalifikacyjną to zawroty głowy, mdłości, spocone dłonie, trzęsące nogi, suchość w ustach, „pustka” w głowie, lęk. Przed rozmową trzeba zebrać myśli i przyjąć odpowiednią postawę. Najważniejsze jest, aby samemu pozytywnie się nastawić. Jeśli Ty akceptujesz siebie i cenisz siebie za to, kim jesteś, to innym również będzie łatwiej Ciebie zaakceptować. Pamiętaj również o mechanizmie samospełniającej się przepowiedni. Zasada jej działania polega na tym, że to, co sobie wyobrażasz lub wmawiasz (negatywnego czy pozytywnego), w praktyce często może się spełnić, np. gdy myślisz że rozmawiasz z osobą miłą to zachowujesz się tak w stosunku do niej – czyli też miło, swobodnie i naturalnie. Wtedy łatwiej jest zaprezentować się od pozytywnej strony i jest bardzo prawdopodobne, że rozmówca oceni cię pozytywnie.

Pierwsze wrażenie

Psychologowie twierdzą, że pierwsze 15 sekund spotkania odpowiada ze wrażenie, jakie powstaje na temat nowo powstałej osoby. Nie oznacza to oczywiście, że później tego wrażenia nie można zmienić, ale wymaga to dłuższego czasu, a tego w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest mało. Dobre wrażenie można zrobić w prosty sposób – wystarczy wejść krokiem pewnym, z uśmiechem, przywitać wszystkich obecnych uściskiem dłoni (jeśli taki sposób jest preferowany) i zaczekać na wskazanie miejsca. Należy usiąść wygodnie i wyprostować się.

Błędem byłoby zaprezentowanie się jako spłoszonego, niepewnego kandydata, jak i zbyt pewnego siebie.
Pamiętać trzeba o elementarnych zasadach obowiązujących podczas witania się: pierwszy wyciąga rozmówca, pracodawca – dopiero wtedy Ty, siadamy w momencie jak zostanie nam wskazane miejsce.

Komunikacja niewerbalna / język ciała

Opisane powyżej wywieranie pozytywnego wrażenia składa się na komunikację niewerbalną. Również ona wykorzystywana jest do manipulowania wrażeniem. Warto wiedzieć o tym, że nasze uczucia i poglądy wyrażamy słowami w 7%, modulacją głosu w 38%, a językiem ciała aż w 55%. Mowa ciała to kontakt wzrokowy, ton głosu, gesty, mimika, uśmiech, postawa, odległość, uścisk dłoni. Przez wygląd zewnętrzny, zachowanie, wyraz twarzy, pozycję ciała, przekazujemy informacje o swojej osobowości, nastroju, stanie fizycznym i psychicznym.

Ubranie

Jest wizytówką każdego z nas. Na pewno warto zachować umiar i ubierać się raczej klasycznie, schludnie i elegancko. Podczas rozmowy nie ma miejsca na pokazywanie nowych trendów w modzie. Przed każdą rozmową warto dowiedzieć się jakie są standardy ubioru, w firmie do której aplikujesz. Pozwoli to ubrać się stosownie do firmy i stanowiska. Ubieranie się zgodnie ze stylem obowiązującym w firmie świadczy o wyczuciu i sprawia wrażenie dopasowania.

Kontakt wzrokowy

Ważną rzeczą podczas prowadzeni rozmowy jest kontakt wzrokowy z drugą osobą. Powinien on wynosić od 30% do 60% czasu trwania rozmowy. Częste spojrzenia świadczą o zainteresowaniu rozmową, sympatii i dobrym nastroju, otwarciu w stosunku do rozmówcy, szacunku oraz uznaniu wyższej, znaczącej pozycji rozmówcy. Natomiast unikanie kontaktu wzrokowego to brak pewności siebie, lękliwość, brak szczerości, brak kompetencji społecznych. Jeżeli przemawiamy do większej ilości osób, to powinniśmy co najmniej raz spojrzeć na każdego.

Uśmiech

Pomoże zrelaksować się, a także wspomoże nawiązanie kontaktu między kandydatem, a jego rozmówcą.

Uścisk dłoni

Pewny i silny świadczy o dużej pewności siebie, odwadze. Ważne jest, aby nie zmiażdżyć dłoni rozmówcy oraz nie podać tzw. „śniętej ryby”(podanie niepewnej, niezdecydowanej reki).

Komunikacja werbalna

To przekazywanie, wymiana informacji za pomocą słów pomiędzy jej uczestnikami. Komunikacja werbalna to podstawowa droga porozumiewania się i to od jej jakości zależy (w mniejszym lub większym stopniu) przyjazna atmosfera pomiędzy rozmówcami. To jak się zachowujemy jest nie mniej ważne od tego, co i w jaki sposób mówimy. W trakcie rozmowy mogą paść pytania dotyczące, np.: wad i zalet, sukcesów i porażek, i to one najczęściej wprowadzają nas w zakłopotanie. Nie udzielanie odpowiedzi ma zły wpływ na ostateczną decyzję o zatrudnieniu dlatego należy przemyśleć przed rozmową ewentualne odpowiedzi. Odpowiadając na pytania dotyczące:

  • - porażek – nie zrzucajmy winy na innych świadczy to o nieodpowiedzialności i niedojrzałości. Jeśli miały miejsce koniecznie opowiedz czego nauczyłeś się na błędach i gdzie tę naukę wykorzystałeś;
  • wad – wymień je i od razu podaj, w jaki sposób starasz się nad nimi pracować;
  • zalet – wskaż korzyści, jakie z danej zalety będzie miała pracodawca;
  • sukcesów – przedstaw je, podkreśl swój wkład i zaangażowanie w każdy z nich.

Cały czas podkreślaj swoje mocne strony i kwalifikacje. Traktuj rozmówcę z szacunkiem. Nie dominuj, ale też nie mów zbyt mało. Bądź uważny, słuchaj każdego pytania, nie przerywaj. Daj sobie czas na zastanowienie się nad odpowiedzią. Jeśli nie jesteś pewien, o co zostałeś zapytany, poproś o powtórzenie pytania – masz do tego prawo, a przy okazji zyskasz na czasie.
Wzmocnij wywieranie wrażenia przez dobrą komunikację: unikaj zwrotów typu „wie Pan…”, „yyy…”. Zwróć uwagę na słownictwo używane przez rozmówcę i dostosuj do niego swoje. Nie mów slangiem, nie używaj technicznych terminów, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Zadawaj pytania przyszłemu pracodawcy oraz wykaż się wiedzą na temat firmy – to stwarza wizerunek osoby poszukującej informacji, zaangażowanej, wiedzącej czego chce.

Zakończenie rozmowy

Ważny jest także sposób zakończenia spotkania. Bez względu na wynik odbytej rozmowy na koniec:
- podziękuj za zaproszenie na rozmowę oraz poświęcony co czas;
- spytaj – jeśli rozmówca cię nie poinformuje, kiedy możesz się spodziewać kontaktu ze strony firmy lub kiedy sam możesz zadzwonić w sprawie wyników tego spotkania.
Pamiętaj!
Nie będziesz miał drugiej okazji do zrobienia pierwszego wrażenia na tej samej osobie.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Pobierz załączniki:

wzór Listu Motywacyjnego
wzór CV

Przydatne linki