Akty prawne

Ustawa o systemie oświaty Stan na 14.01.2015

Kodeks pracy 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przydatne linki