Praktyki w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności

Organizację i przebieg praktyk w Wyższej Szkole Informatyki i Umiętności reguluje Regulamin Praktyk Studenckich:

Uczelniany Regulamin Praktyk

Poza nim istnieją Kierunkowe Regulaminy Praktyk Studenckich, zamieszczone na podstronach poszczególnych kierunków.

Istnieje możliwość zaliczenia doświadczenia zawodowego na poczet praktyk.

Tą okoliczność reguluje Regulamin Zaliczania Doświadczenia Zawodowego na poczet praktyk studenckich:

Regulamin Zaliczania Doświadczenia Zawodowego na Poczet Praktyk Studenckich.

 

Przydatne linki