Czas na staż

Projekt UE WSIU

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Informuje, że z dniem 01.09.2017r. rozpoczyna nabór do projektu stażowego „Czas na staż. Program staży dla WSIU w Łodzi”, w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w Osi III POWER.

Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych na kierunkach Informatyka, semestr V i VII oraz Artystyczna Grafika Komputerowa, semestr V.

Zainteresowani studenci proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur osobiście w Akademickim Biurze Karier BAZA pok. 203 bud. B lub mailowo pod adresem baza@wsinf.edu.pl. Wszyscy studenci proszeni są o przesyłanie swoich aktualnych CV.

Staż będzie trwał 4 miesiące - 360 godzin. W miesiącu stażysta ma do wypracowania 90 godzin. Z zastrzeżeniem, że nie może to być mniej niż 90  godzin w tygodniu.

Staż podzielony będzie na dwa etapy. W I etapie odbędzie się pierwszy miesiąc stażu, którego zadaniem będzie zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy, obowiązującymi w niej przepisami i kulturą pracy oraz weryfikacji ustalonego programustażu.

II etap stażu nastepuje po około 3 miesiącach od zakończenia pierwszego miesiąca. W tym czasie stażysta już w pełni uczestniczy w życiu firmy i wykonuje wszystkie zadania jakiezapisane zostały w programie stażu.

Jest to Projekt współfinansowany z środków unijnych dlatego każdy student zakwalifikowany do odbycia stażu będzie dostawał stypendium stażowe za wykonaną pracę. Również opiekun stażu będzi otrzymywał wynagrodzenie z tytułu sprawowania nad stażystami kontroli.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do zgłaszania chęci przyjęcia stażystów z kierunków informatyk i artystyczna grafika komputerowa do Akademickiego Biura Karier BAZA osobiście w pok. 203 bud. B lub mailowo pod adresem baza@wsinf.edu.pl. W celu usyzkania większej ilości informacji można się z nami równiez skontaktować telefonicznie pod nr tel.: 42 275-01-46.

 

 

Przydatne linki