Kosmetologia

Ubezpieczenie

W trakcie realizacji praktyk student jest zobowiązany do ubezpieczenia NNW i OC. Ubezpieczenie można wykupić w pok. 202 budynek B w godz. 9 – 15.

Rodzaj ubezpieczenia: NNW

  • Zakres terytorialny: cały świat
  • Suma ubezpieczenia: 30.000,00 zł
  • Składka na jednego ubezpieczonego: 75 zł

Rodzaj ubezpieczneia: OC

  • Zakres terytrialny: miejsce praktyk
  • Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł
  • Składka na jednego ubezpieczonego: 10 zł

Opiekun praktyk mgr Alicja Szymańska - Paszczuk

Dyżury:

  • Wtorek godz. 13:00-15:00 w pok. 222 B
  • Czwartek godz. 12:00-14:00 w pok. 222B
  • Niedziela godz. 12:00-14:00 w pracowni kosmetologii budynek E

Pobierz załączniki:

Kosmetologia - Placówki, w których odbywane były praktyki

Kosmetologia - Zaświadczenie odbycia praktyk 2017/2018

Kosmetologia - Program praktyk 2017/2018

Kosmetologia - Harmonogram 2017/2018

Przydatne linki