Informatyka

Ubezpieczenie

W trakcie realizacji praktyk student jest zobowiązany do ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie można wykupić w pok. 202 budynek B w godz. 9 – 15.

  • Składka na jednego ubezpieczonego – 75 zł
  • Zakres terytorialny – Cały świat
  • Suma ubezpieczenia – 30.000,00 zł

Opiekunem praktyk jest dr inż. Krzysztof Bareła

Dyżury sala 225 B

Czwartek 15:00– 16:00

Pobierz załączniki:

Informatyka - Zaświadczenie o zakresie czynności realizowanych w trakcie trwania praktyki

Informatyka - Zaświadczenie o zakresie czynności realizowanych w miejscu pracy

Informatyka - Kierunkowy Regulamin Praktyk

Informatyka -Placówki, w których odbywane były praktyki

Informatyka - Harmonogram 2017/2018

Informatyka - Program praktyk 2017/2018

Przydatne linki