Możesz więcej niż myślisz!!!

Dodano dnia: 18 grudnia 2017

W ramach ogólnopolskiego programu #YouthEmpowered! – Możesz więcej niż myślisz na naszej uczelni odbyły się warsztaty kierowane do studentów studiów zaocznych. Organizatorem warsztatów była firma Coca Cola HBC Polska. Gościliśmy trenerki z warszawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, które w praktyczny i przystępny sposób zaznajamiały uczestników z zasadami rządzącymi rynkiem pracy. W ciągu ośmiu godzin studenci mieli możliwość wzięcia udziału w specjalnie dopasowanych grach rekrutacyjnych, które pozwoliły im poznać swoje mocne strony i odkrywać predyspozycje zawodowe. Ponadto w swobodnej i kreatywnej atmosferze mogli zastanowić się nad ścieżkami kariery, które każdy dopasowywał indywidualnie do swoich umiejętności i zainteresowań. Warsztaty stanowiły metaforyczny pomost pomiędzy uczelnią a przyszłą drogą zawodową studentów.

Warsztaty to pierwszy etap programu #YouthEmpowered! W ramach projektu studenci dostaną również dostęp do interaktywnej platformy wspierającej rozwój zawodowy. Na platformie znajdą się informacje o rynku zawodowym, ćwiczenia i testy.

Dodatkowo dla chętnych uczestników programu organizatorzy proponują skorzystanie z mentoringu prowadzonego przez specjalistów z Coca Cola HBC Polska. Mentoring ma na celu wspomaganie młodych ludzi w dalszych krokach tworzenia kariery.

Przydatne linki